Η έκθεση, μετά από 4 επιτυχημένες διοργανώσεις, έχει καταστεί η μεγαλύτερη και σημαντικότερη του είδους της στα Βαλκάνια. Στη διοργάνωση του προσεχούς Μαρτίου, το κυρίαρχο μήνυμα που θα εκφραστεί και μέσω του συνεδρίου «Ecoforum», το οποίο συμπληρώνει κάθε χρόνο την έκθεση, θα είναι η προτροπή για ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας ώστε η Ελλάδα να καταστεί το ταχύτερο δυνατόν ένας σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας καθαρής ενέργειας.

Ένας επιπλέον στόχος είναι να δοθεί έμφαση σε τεχνολογίες που ενδιαφέρουν τους δημάρχους, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», όπως η διαχείριση του νερού, των σκουπιδιών, των λυμάτων καθώς και η ανακύκλωση.