«Στο 97% των περιπτώσεων διακρίνει τις ελληνικές επιχειρήσεις»

Σύμφωνα με αυτή, το πρόθεμα 520 στους κωδικούς barcode δεν αποκλείει άλλη χώρα κατασκευής, ωστόσο, στο 97% των περιπτώσεων διακρίνει τις ελληνικές επιχειρήσεις και έχει αποδοθεί σε εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, τα οποία διακινούνται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Επιπλέον, ο κωδικός barcode με το πρόθεμα 520 που εκδίδει η 520 Barcode Hellas, διαθέτει διεθνή αναγνώριση ως στοιχείο ελληνικότητας.

«Το σημαντικότερο διαπιστευτήριο αυτής της παραδοχής, αποτελεί το γεγονός ότι ξένοι προμηθευτές σε μεγάλες αγορές όπως η Κίνα, που εισάγουν ελληνικά προϊόντα, ζητούν κωδικοποίηση αποκλειστικά με πρόθεμα 520» αναφέρει η ανακοίνωση.
 
Όσον αφορά στα οφέλη για το καταναλωτικό κοινό, η 520 Barcode Hellas τονίζει ότι το πρόθεμα 520 -σε συνδυασμό με την ειδική σήμανση όπου υφίσταται- διευκολύνει τους καταναλωτές στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, να αναγνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν.

Μέσα από την ιστοσελίδα www.520barcodehellas.com, οι συνδρομητές της εταιρείας μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους barcode με πρόθεμα 520, ενώ ήδη με αυτήν την υπηρεσία έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι από 12.000 κωδικοί barcode.

Τέλος η 520 Barcode Hellas διευκρινίζει ότι είναι ο αυθεντικός μοναδικός δημιουργός κωδικών barcode 520 στην Ελλάδα και το εξωτερικό. «Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, οργανισμός ή σωματείο επικαλείται «εξουσιοδότηση» σε δικαιώματα έκδοσης ή χρήσης επί αυτών των κωδικών στοχεύει σε παραπλάνηση της αγοράς» επισημαίνει.