Με ομιλητή τον Dr. Graeme Codrington

Οι εκδηλώσεις της σειράς «Marketing Matters» αποτελούν μια προσπάθεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της ΕΕΔΕ για συστηματική μεταφορά γνώσης και εμπειρίας σε τομείς αιχμής του marketing, μέσω της διοργάνωσης των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ημερίδων.

Η εκδήλωση με θέμα Customer changes – Loyalty changes (Αλλαγές στους πελάτες – αλλαγές στην πιστότητα) περιλαμβάνει δύο ενότητες που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τις σημερινές μεγάλες αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται στις αξίες και την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών.

Ο Dr Graeme Codrington είναι ειδικός μελετητής των μεγάλων αλλαγών οι οποίες συντελούνται παγκοσμίως και δημιουργούν ένα νέο τοπίο στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι keynote speaker, υγγραφέας, futurist, facilitator και σύμβουλος στρατηγικής, σε διάφορους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας.