Το InnoForum θα διερευνήσει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης οικονομίας, θα εξετάσει το ρόλο της καινοτομίας στην «πράσινη οικονομία», αλλά και τα νομικά ζητήματα και τις συνέπειες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκαν με την εμφάνιση ενός τέτοιου «πράσινου» μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.