Η Τσέλεπος Οινοποιητική ΑΕ, ως επικεφαλής της ένωσης παραγωγών Τσέλεπος Οινοποιητική και Δρυόπη Οινοποιητική, διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ΠΟΠ Νεμέα, ΠΟΠ Μαντίνεια, ΠΓΕ Αρκαδία σε Τρίτες Χώρες (Κίνα)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών». Ο προϋπολογισμός είναι 460.868 ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται έως 30/3/2021.