Υπάρχει μια νέα γενιά ανθρώπων που με τη δράση, τη στάση και τις σκέψεις της αλλάζει τον κόσμο.