Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορωνοϊού επηρεάζει καθημερινά οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της και την απειλή μίας νέας οικονομικής ύφεσης, να δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις.

Διαπιστώσεις της ΕΥ με αφορμή τις τρέχουσες εξελίξεις.

Η ραγδαία γεωγραφική εξάπλωση του νέου κορωνοϊού επηρεάζει καθημερινά οικονομίες και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, με τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της και την απειλή μίας νέας οικονομικής ύφεσης, να δημιουργούν ένα καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις. Μόνο εάν τα Διοικητικά Συμβούλια συνειδητοποιήσουν έγκαιρα τη ρευστότητα της κατάστασης και δράσουν προληπτικά, θα μπορέσουν να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις τους έναντι των οποιωνδήποτε συνεπειών.

Αυτές είναι ορισμένες από τις διαπιστώσεις της ΕΥ, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης σε διεθνές επίπεδο. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που επιβάλλουν έκτακτα μέτρα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι η διάσπαση που προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα, πιθανόν να έχει μεγάλη διάρκεια και σημαντικό αντίκτυπο.

Ενδεικτικά, μία πρόσφατη έρευνα της ΕΥ κατέδειξε ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε ανώτατα στελέχη (79%) θεωρούσαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν μία απρόβλεπτη και ξαφνική κρίση. Για όλους τους οργανισμούς, η οικοδόμηση της ανθεκτικότητάς τους στις εξωτερικές πιέσεις που ασκεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, θα πρέπει να κινηθεί γύρω από οκτώ βασικούς άξονες, όπως η θέσπιση κεντρικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων όπως η τηλεργασία, η εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης και δομημένης ανταπόκρισης σε έκτακτα γεγονότα.