Στη Γαστούνη Ηλείας για το εργοστάσιο Pummaro

Μέσω αυτού εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, σταθερό εισόδημα για τους καλλιεργητές, εξοικονομείται σημαντική ποσότητα νερού, μειώνονται τα απορρίμματα και ο έλεγχος του πληθυσμού των εντόμων γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. «Το πρόγραμμα Αειφόρου και Συμβολαιακής Καλλιέργειας τομάτας είναι μια πρωτοβουλία που κάνει πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη, στην οποία δίνουμε προτεραιότητα στην Unilever. Είναι ένα πρόγραμμα που μας βοηθάει να αποτελούμε μέρος της λύσης για ένα καλύτερο περιβάλλον και να στηρίζουμε την τοπική οικονομία μέσα από τη συνεργασία με 100 Έλληνες παραγωγούς, παράγοντας ανταγωνιστική ποιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ελαΐς-Unilever Hellas, Ηρώ Αθανασίου.