Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να αποκομίσουν έως και 3,2 τρισ. δολάρια πρόσθετα έσοδα έως το 2024, εάν κάλυπταν το τεχνολογικό έλλειμμα σε σχέση με τις εταιρείες στη Βόρεια Αμερική διαπιστώνει η νέα μελέτη της Accenture, «Innovate or Fade». Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα προβλεπόμενα πρόσθετα έσοδα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν αύξηση έως 12% των εσόδων του 2023 και έως 13% των εσόδων του 2024.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι μόνο 14,4% των μελών ΔΣ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναλύθηκαν διαθέτει τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με το 21,6% στις εταιρείες της Βόρειας Αμερικής. Οι εταιρείες σε Ολλανδία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τεχνολογική εμπειρία στα ΔΣ (19,1%, 18,9% και 18,8% αντίστοιχα), ενώ η Νορβηγία (6,2%), η Αυστρία (6,1%) και η Πορτογαλία (4,5%) τη χαμηλότερη.

Μόνο 11% των CEOs αυτών των ευρωπαϊκών εταιρειών διαθέτει τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με το 17% των CEOs στη Βόρεια Αμερική, ενώ 33% των ευρωπαϊκών εταιρειών δε διαθέτουν κανένα μέλος στο ΔΣ τους με τεχνολογική εμπειρία, σε σύγκριση με μόλις το 19% στη Βόρεια Αμερική.

Παρά το χάσμα, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες επικεντρώνονται περισσότερο στην αναβάθμιση των τεχνολογικών δεξιοτήτων των ανθρώπων τους από των ΗΠΑ με το 28% των ερωτηθέντων να αναφέρει ότι διαχειρίζεται ένα τεχνολογικό πρόγραμμα σε όλο το εύρος της επιχείρησης σε σχέση με μόλις 18% των εταιρειών στις ΗΠΑ.