Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη με θετική στάση ζωής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξελιχθούν ως ηγέτες και να διεκδικήσουν προσωπική και επαγγελματική  ευημερία. Πρόκειται για ένα βιωματικό workshop διάρκειας 8 ωρών.

O θεσμός των Leadership Seminars δημιουργήθηκε από τη Sargia Partners το 2012, με σκοπό την υλοποίηση διοργανώσεων που υποστηρίζουν την ηγεσία στην Ελλάδα, ώστε να αναπτύξει και να προσαρμοστεί στις αλλαγές.