Πραγματοποιείται στη Λάρισα 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing και Branding τόπου διοργανώνεται από το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων, την Παρασκευή 31 Μαρτίου με την Κυριακή 2 Απριλίου στη Λάρισα.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, δήλωσε: «Για την πόλη της Λάρισας και τον Δήμο Λαρισαίων η χαρά είναι διπλή. Πρώτον γιατί η Λάρισα, κινείται δυναμικά σε τροχιά εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων και γεγονότων. Δεύτερον, γιατί η Λάρισα είναι από τις πρώτες πόλεις στη χώρα μας, που ολοκλήρωσε και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θέλω να πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, θα αναζητήσουν την επιστημονική γνώση και προσέγγιση προκειμένου να αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την “εικόνα” της κάθε πόλης και της κάθε περιφέρειας».