Το Your Directors Club μπορεί να μετρά επισήμως λίγους μήνες ενεργού δράσης στην ελληνική αγορά, αλλά έχει ήδη γίνει θεσμός για τα διευθυντικά στελέχη κορυφαίων εταιρειών, που επενδύουν στη δομή, τις παροχές και τις δράσεις του για την ουσιαστική δικτύωσή τους και την ενίσχυση του ηγετικού τους ρόλου.

Μαθαίνουμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, όταν μας δίνεται η δυνατότητα συνύπαρξης και δικτύωσης με στελέχη που μοιράζονται τους ίδιους προβληματισμούς και φιλοδοξίες μαζί μας», δηλώνει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρυτής και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, στην οποία ανήκει το όραμα δημιουργίας μίας διακεκριμένης κοινότητας αναγνωρισμένων διευθυντικών στελεχών, που μέσα από μία σειρά μηνιαίων συναντήσεων, απολαμβάνουν τις συμβουλές, τις γνώσεις και την ουσιαστική καθοδήγηση διακεκριμένων CEOs, σε ζητήματα που άπτονται των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου 2019 ο δεύτερος «Κύκλος» συναντήσεων του YDC που ήταν αφιερωμένος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις ραγδαίες επιδράσεις που έχει στον επιχειρηματικό κλάδο, με τίτλο «Leading in the Digital Era» και εισηγητή τον CEO της Generation Y Group of Companies και Founding Partner του YDC, Αναστάσιο Σπανίδη.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
«Τα τεχνολογικά επιτεύγματα που κάποτε οραματιζόμασταν, δεν είναι πλέον Science Fiction, αλλά Science Fact», τόνισε ο Αναστάσιος Σπανίδης, αναλύοντας τα επίπεδα, τις διαστάσεις και τη σφαίρα επιρροής του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιτελείται πλέον με εκθετικά αυξανόμενους ρυθμούς.

Ο CEO της Generation Y Group of Companies ανέλυσε τα σημεία στα οποία οφείλουν να εστιάσουν τα Ανώτερα Διευθυντικά στελέχη του σήμερα, ώστε να αναπτύξουν τους μηχανισμούς και την εγρήγορση να διαβλέπουν εγκαίρως τις αλλαγές που επέρχονται, να τις ενσωματώνουν αποτελεσματικά στον οργανισμό, να εκμεταλλεύονται τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχονται και να μπορούν να κατευθύνουν, να εμπνεύσουν και να υποκινήσουν τις ομάδες τους, όταν η σύνθεσή τους πλέον αλλάζει ριζικά.

«Τα KPI’s θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα του τρόπου λειτουργίας των εταιρειών του μέλλοντος», τόνισε ο Αναστάσιος Σπανίδης, θέτοντας σημαντικά ερωτήματα στα μέλη του Your Directors Club. Ποια επαγγέλματα θα επιβιώσουνε στο μέλλον; Ποια τα χαρακτηριστικά της γενιάς των millennials και πώς μπορεί να δημιουργηθεί μία γέφυρα επικοινωνίας σε εταιρικά σχήματα που περιλαμβάνουν πλέον 4 διαφορετικές γενιές; Πώς μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε μία εταιρική κουλτούρα που να ενσωματώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις, επωφελούμενη παράλληλα από τα βέλτιστα στοιχεία της κάθε γενιάς;

«Η Ελλάδα είναι ο λαός με το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής νέων τεχνολογιών» τόνισε κλείνοντας ο εισηγητής του 2ου Κύκλου συναντήσεων του Your Directors Club, υπογραμμίζοντας τη σημασία του digital sustainability στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το Your Directors Club, που τελεί υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, διοργανώνει 8 Κύκλους συναντήσεων ετησίως, αποκλειστικά για τα μέλη του.

Ιδρυτικά στελέχη του YDC αποτελούν επίσης η Κατερίνα Μάνου, VP Sales, Middle East, Greece, Bulgaria & Cyprus της εταιρείας Spaces και ο Γεώργιος Καρράς, Πρόεδρος και CEO της εταιρείας Φοβερά Προστασία. Το YDC υποστηρίζεται χορηγικά από τις εταιρείες Marine Tours (Diamond Partner), Nespresso και Semeli Estate (Golden Partners), Sargia Partners (Coaching Partner), καθώς και την Pressious Arvanitidis (Printing Partner), που υποστηρίζουν ενεργά το όραμα και την αποστολή του. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η BOUSSIAS. Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Club, www.yourdirectorsclub.com. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατόπιν αξιολόγησης.

WHO IS WHO
Ο Αναστάσιος Σπανίδης ίδρυσε την Generation Y – International eBusiness Experts στην ηλικία των 18 ετών και μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια κατάφερε να την εδραιώσει ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο της, με ενεργό πελατολόγιο σε 24 χώρες και γραφεία σε 7. Αποτελεί τακτικό εισηγητή συνεδρίων και influencer, με παρουσία σε περισσότερες από 150 διοργανώσεις έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της TED.