Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης για την αύξηση της κατανάλωσης ευρωπαϊκών φρέσκων φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία)».

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 2.931.612 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες, με προθεσμία υποβολής τις 26/04/2022.