Στη σημασία του Cloud στο σύγχρονο επιχειρησιακό μετασχηματισμό, καθώς και τη θέση της Ευρώπης και της Ελλάδας στον χάρτη του παγκόσμιου τεχνολογικού ανταγωνισμού εστίασε το 27ο Forum του CEO Clubs Greece υπό τη θεματική «Digital Made Possible», το οποίο ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου.

Βάσει των αποτελεσμάτων πολλαπλών ερευνών της Acccenture, η Ευρώπη οριακά προηγείται των ΗΠΑ στην υιοθέτηση του Cloud ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προστασίας εναντίον κυβερνο-επιθέσεων.

Υστερεί όμως σημαντικά στη χρήση του στον ευρύτερο επιχειρησιακό μετασχηματισμό, και, κατά συνέπεια βιώνει αυτήν τη στιγμή ένα «Cloud Adoption Paradox», καθώς η απλή μετάβαση δεν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες κινδυνεύουν να μείνουν στα μετόπισθεν του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η υιοθέτηση του Cloud στην Ελλάδα μελετάται αυτήν τη στιγμή από την Accenture.