Γιόρτασε 39 χρόνια πορείας στην ελληνική αγορά με τη συμμετοχή 70 στελεχών από όλη την Ελλάδα

Το συνέδριο ξεκίνησε με θεματικό πρωινό γεύμα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σημαντικότερες στιγμές του έτους. Αναδείχθηκαν, επίσης, όπως κάθε χρόνο, οι σημαντικότερες  δημιουργικές ιδέες του 2016, ενώ για όλες τις ψηφοφορίες χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Conferience. Η μεγαλύτερη στιγμή ήταν ο εορτασμός για την ανοδική πορεία της εταιρείας τη χρονιά που πέρασε, ο οποίος κορυφώθηκε με τη βράβευση κάθε στελέχους ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τις ιδιαίτερες ικανότητές του που προσέφερε στη συνολική επιτυχία του 2016. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές για τη νέα χρονιά, που έδωσαν το έναυσμα για ειδικές συναντήσεις με το front line management και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που ακολούθησαν τις 2 επόμενες εβδομάδες, με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για το 2017.