Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και ο Professional Wine Association Terasele Dunarii Ostrov της Ρουμανίας προκηρύσσουν κοινό διαγωνισμό για το έργο «EU Quality Deal 101046152» για την προώθηση κρασιών και ελαιολάδων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην αγορά της Κίνας.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 2.259.556 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με διάρκεια σύμβασης τους 36 μήνες, με έναρξη την 01/06/2022.

Το έργο χωρίζεται σε 2 κομμάτια, με το πρώτο να αφορά στην Ελλάδα, με αξία 1.591.966 ευρώ, και το δεύτερο στη Ρουμανία με 667.590 ευρώ. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 15 Φεβρουαρίου 2022.