Χιλιάδες παιδιά μαζί με τις οικογένειες τους και δεκάδες δημοτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα επισκέφτηκαν την ανανεωμένη και πιο «πράσινη» φέτος Μικρόπολις. Η Μικρόπολις πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ενώ τις -ειδικά σχεδιασμένες για «Μικροπολίτες» ηλικίας 2-13 ετών δράσεις της- υλοποίησαν 19 φορείς με καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο: μουσεία, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και γνωστές ΜΚΟ.