Για τον Απολογισμό ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιεί έρευνα αξιολόγησης των Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδονται στην Ελλάδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα GRI/G3 της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών.

Εφαρμόζοντας μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική ομάδα του Λέκτορα Κωνσταντίνου Ευαγγελινού από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βαθμολογείται κάθε ένας από τους 119 δείκτες που προτείνει το GRI.

Η ανακοίνωση-παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε σε ειδική εκδήλωση με τίτλο “CSR Reporting Forum” που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα με διοργανωτές τις εταιρείες Sustainable Development, TUV Hellas και Connective WGSE.