Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την Αµερικανική Γεωργική Σχολή οργανώνουν το 1o Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, με θέμα «Ελληνική Γεωργία 2012-2020: Η Αγροτική Παραγωγή, Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδας», που θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής τη ∆ευτέρα 11 Ιουνίου. Στόχος του συνεδρίου είναι να επισηµανθούν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο αγρότης-επιχειρηµατίας καθώς και τα κρίσιµα σηµεία αναφορικά µε την εφαρµογή αλλαγών διαρθρωτικού χαρακτήρα.