Συνδιοργανώνεται από την PayPal και την Converge

Ανταγωνισμός και συνεργασίες, νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την προώθηση της PayPal στην Ελλάδα και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών είναι από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν. Η συνάντηση απευθύνεται σε agencies, που υλοποιούν σε Magento, σε προγραμματιστές και σε eRetailers και απαιτεί πρόσκληση. Περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στο www.converge.gr/MagentoMeet-up.