Η Swarovski ανακοινώνει μια λεπτομερή στρατηγική βιωσιμότητας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Τα σχέδια που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο του 2021 διαμορφώνονται τώρα με την έκδοση της πρώτης ετήσιας Έκθεσης Βιωσιμότητας της Swarovski.

Η Έκθεση συνοψίζει τις προσπάθειες που έγιναν το 2019 και το 2020, καθώς επίσης εξετάζει και τους τομείς που θα εστιάσουν στο μέλλον και θέτει συγκεκριμένους στόχους που η εταιρεία επιθυμεί να επιτύχει.

Η Swarovski επικεντρώνεται σε έξι τομείς: τα υλικά με βιώσιμη συνείδηση, η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση, τα απόβλητα και η κυκλική οικονομία, η ισότητα, διαφορετικότητα και κοινωνική ένταξη, ο σεβασμός στους ανθρώπους και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.