Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της GfK Geomarketing

Με βάση τα στοιχεία της αγοραστικής δύναμης της GfK, η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη παρουσιάζεται περίπου 11% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, εάν εξετασθούν τα στοιχεία ανά νοικοκυριό (Ευρωπαϊκός δείκτης: 103), αυτή ανέρχεται σε 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ελλάδα, ο αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό είναι αρκετά υψηλότερος. Ακόμα και σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (σύνολο: 75 περιφερειακές ενότητες), παρατηρείται ποικιλομορφία ως προς την κατανομή της αγοραστικής δύναμης. Η Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών κατατάσσεται πρώτη σε επίπεδα αγοραστικής κατά κεφαλήν δύναμης, με δείκτη 144,5 (16.408 ευρώ κατά κεφαλήν), δηλαδή 44,5% υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο (και 28% υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό). Ακολουθεί η περιοχή του Νότιου Τομέα Αθηνών, (εθνικός δείκτης: 129,7) με 14.733 ευρώ ανά κάτοικο, 15% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πολυπληθέστερη περιφερειακή μονάδα, η Θεσσαλονίκη με περίπου 1,1 εκατ. κατοίκους, κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των περιφερειακών μονάδων της Ελλάδας. Η αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο ανέρχεται σε 10.965 ευρώ.