Η TÜV Hellas (TÜV Nord) έχει μέχρι στιγμής, στον τομέα Πιστοποίησης Προσώπων, δημιουργήσει νέες ευκαιρίες καριέρας και προσωπικής εξέλιξης για 19.000 επαγγελματίες σε 80 ειδικότητες.

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία, με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν, μέσω εξετάσεων, την ικανότητά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο. Η TÜV Hellas (TÜV Nord) αποτελεί τον πρώτο, όπως επισημαίνει, Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που παρέχει πιστοποίηση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου, της διοίκησης, του τουρισμού, της πληροφορικής, των τροφίμων και της υγείας, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024. Η πιστοποίηση έχει ευρωπαϊκή αναγνώριση.