Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνει η στήριξη την οποία παρέχει η Interamerican στο περιοδικό δρόμου «Σχεδία», μια πρωτοβουλία, η οποία συνεχίζεται από το 2007. Μεταξύ άλλων, η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει προστατευόμενο πόστο για διαπιστευμένους πωλητές του περιοδικού και τους φιλοξενεί μια φορά τον μήνα στα κεντρικά γραφεία της.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην Interamerican, φορώντας το κόκκινο γιλέκο συμμετέχουν στην εθελοντική δράση «Πωλητής για μια ώρα» και προωθούν οι ίδιοι το περιοδικό.

Παράλληλα, η εταιρεία, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες και τις δομές που έχει, προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης, περιουσίας, αυτοκινήτου και υπηρεσίας υγείας, καλύπτοντας συνολικά τις ασφαλιστικές ανάγκες του οργανισμού και των ωφελούμενών του.