Με γνώμονα τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας (Responsible Mining), η Ελληνικός Χρυσός συνέχισε και το 2021 τις επενδύσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα στον Δήμο Αριστοτέλη, υλοποιώντας περισσότερα από 20 έργα και πάνω από 50 δράσεις ΕΚΕ συνολικής αξίας 1,3 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, ανέλαβε την αποκατάσταση του οδικού άξονα Ολυμπιάδας-Βαρβάρας, υλοποίησε εργασίες συντήρησης τοπικών υποδομών και κτιρίων και ανέλαβε τα έξοδα επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου.

Επίσης, παρέδωσε στην τοπική κοινωνία έναν νέο φυσικό χώρο έκτασης 30 στρεμμάτων που αποτελούσε χώρο απόθεσης αρσενοπυριτών, δώρισε ένα νέο απορριμματοφόρο στον Δ. Αριστοτέλη και συνέβαλε στην ασφαλή περισυλλογή των αδέσποτων ζώων με τη δωρεά οχήματος. Επιπλέον, ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανακαίνιση 7 σχολείων της περιοχής και εγκατέστησε σύστημα φίλτρανσης νερού σε όλα τα σχολεία του δήμου.