Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.279.401 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τη Δευτέρα 23/05/2022.