Με θέμα «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021»

Η ανακοίνωση του ΣΕΤΕ αναφέρει: «Ο ελληνικός τουρισμός θα οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη τα επόμενα δέκα χρόνια. Με τη μελέτη της McKinsey «Ελλάδα, 10 Χρόνια Μπροστά» έχει πλέον δημιουργηθεί ο βασικός άξονας δράσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία με τη McKinsey και την Πολιτεία εκπονεί τη μελέτη «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021», εξειδικεύοντας τις προτάσεις για τον τουρισμό. Στόχος είναι το 2021 ο τουρισμός να ξεπεράσει τα 24 εκατ. ετήσιες αφίξεις, με κατά κεφαλήν δαπάνη περίπου 800 ευρώ. Δηλαδή, να παράγει ετησίως άμεσα έσοδα 18 – 19 δισ. ευρώ και συνολικά 48 – 50 δισ. ευρώ, έναντι 32 δισ. ευρώ το 2012, άρα επιπλέον 9 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας. Τότε, συνολικά 1.000.000 θα εργάζονται άμεσα και έμμεσα στον τουρισμό έναντι 680.000 σήμερα».