Περισσότερες από 12 πολυεθνικές εταιρείες και φορείς τεχνολογίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για να αυξήσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα στον κλάδο της τεχνολογίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας #ChangeTheFace.

Η Συμμαχία #ChangeTheFace δημιουργήθηκε από τις Deloitte, Digital Boost, Ericsson, Expedia Group, Facebook, Founders4Schools, Girl Effect, IBM, Nokia, PwC, Samsung, UN Women και Vodafone. «Προκειμένου ο τομέας της τεχνολογίας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, πρέπει να αντανακλά πιο δίκαια τον κόσμο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε σχετικά η Serpil Timuray, CEO Europe Cluster της Vodafone.

Από την έναρξη του #ChangeTheFace, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας συνεργάστηκαν για να μοιραστούν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές, εντοπίζοντας τομείς που επιδέχονται βελτίωση και έχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση των αποκλεισμών από το εργατικό δυναμικό, στην ελεύθερη πρόσβαση στην τεχνολογία και στην αλλαγή του ευρύτερου οικοσυστήματος.