Ο ΣΕΤΕ επεξεργάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, ένα κείμενο αρχών, κατευθύνσεων και στόχων για τον τουρισμό, το οποίο θα προτείνει στα πολιτικά κόμματα ως στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία στο πλαίσιο μιας εθνικής τουριστικής πολιτικής. Ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, των ΜΜΕ, του τραπεζικού τομέα, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες εντός και εκτός του τουρισμού.