«Κτίζοντας υπεύθυνες εταιρείες – Λύσεις για ένα καλύτερο αύριο»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουνίου, το 10ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Επιμελητηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλίας Σπυρτούνιας, σηματοδότησε την έναρξη του Συνεδρίου λέγοντας: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να οδηγήσει στην ατομική και συλλογική κοινωνική ευθύνη των πολιτών για τη δημιουργία μιας πραγματικά ευνομούμενης και βιώσιμης κοινωνίας με αρχές, αξίες και κυρίως, συνείδηση που να διέπουν τις πράξεις όλων μας». Κοινή εκτίμηση όλων των ομιλητών -εκπρόσωποι εταιρειών με διακεκριμένη δράση στο χώρο της ΕΚΕ- ήταν ότι η ΕΚΕ πρέπει να αποτελεί ενέργεια ανεξάρτητη από το οικονομικό περιβάλλον και να ενισχυθεί ως επιχειρηματική πολιτική, ακόμη και με περιορισμένους προϋπολογισμούς.