Τις 100 εκατ. προβολές παγκοσμίως άγγιξε το video για την online καμπάνια της LG Electronics, #CareForWhatYouWear, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας. Στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα των απορριμμάτων μόδας και η ενθάρρυνση των καταναλωτών να κάνουν μικρές αλλαγές για να βοηθήσουν στην προστασία του πλανήτη. Το video της καμπάνιας ξεκινά, εξετάζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της «γρήγορης» μόδας και τον αυξανόμενο όγκο ρούχων που πετιούνται κάθε χρόνο. Το video υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν όλοι να διαδραματίσουν στη βελτίωση της κατάστασης, φροντίζοντας καλύτερα τα ρούχα, ανακυκλώνοντας παλιά ρούχα αντί να τα πετούν, καθώς και να τα χαρίζουν σε άλλους για να τα χρησιμοποιήσουν. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η LG συνεργάστηκε επίσης με το Net-a-Porter σε μια σειρά περιορισμένης έκδοσης περιβαλλοντικά υπεύθυνων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας.