Στη λίστα Global 1000 Sustainable Performance Leaders

Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεθνή εταιρεία CRD Analytics, η οποία δημιουργεί δείκτες μέτρησης επιδόσεων για λογαριασμό μεγάλων χρηματιστηρίων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, σε συνεργασία με την εταιρεία JustMeans. Στην κατάταξη συναντάμε τις εταιρείες: Coca Cola 3E (135η), Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν (278η), Emporiki Bank (355η), Alpha Bank (400η), ΟΤΕ (407η) Τράπεζα Πειραιώς (434η), Εθνική Τράπεζα (543η), EFG Eurobank Ergasias (760η), Ελληνικά Πετρέλαια (787η), Motor Oil (922η) ενώ ως «επιλαχούσα» στην 1001η θέση εμφανίζεται η ΔΕΗ.

Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια κατατάσσονται με βάση τη συνολική βιώσιμη αξία απόδοσης (Sustainable Performance Value) δηλαδή το μέσο όρο των επιδόσεων σε τέσσερις τομείς: Οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εταιρικής διακυβέρνησης.