Διεκδικώντας χρηματοδότηση και mentorship

Επιχειρηματικές ιδέες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές, δημιουργικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες πληροφόρησης έχουν την πιο ισχυρή παρουσία στο διαγωνισμό, με 19% του συνόλου των συμμετοχών. Ο Jimmy Αθανασόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Τώρα αρχίζει το δύσκολο έργο της αξιολόγησης για την εύρεση των επιχειρηματικών προτάσεων εκείνων, οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, προσφέροντας παράλληλα θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας στην ελληνική οικονομία». Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας διαχειρίζεται και χρηματοδοτείται από το Libra Group για λογαριασμό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας.