Marketing Week - Νικόλ Ιωαννίδη, Vodafone: Η Εταιρική Επικοινωνία γίνεται πολύ πιο «proactive & interactive»

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Public Relations

Νικόλ Ιωαννίδη, Vodafone: Η Εταιρική Επικοινωνία γίνεται πολύ πιο «proactive & interactive»

3 Μαΐου 2017 | 09:44 Γράφει η Κατερίνα  Πολυμερίδου Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Ποιά είναι σήμερα η προστιθέμενη αξία που έρχεται να προσφέρει η λειτουργία της Εταιρικής Επικοινωνίας; Ποιές είναι οι νέες προκλήσεις και ποιές μεθοδολογίες τις απαντούν; Την άποψη για τη νέα εποχή στην Εταιρική Επικοινωνία, μέσα από το πρίσμα του ιδιαίτερα απαιτητικού κλάδου των τηλεπικοινωνιών, μας δίνει η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας.

Η λειτουργία της Εταιρικής Επικοινωνίας περνά σήμερα από σημαντικές αλλαγές και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς. Mε δεδομένο το πλήγμα εμπιστοσύνης που καταγράφεται διεθνώς απέναντι σε παραδοσιακούς θεσμούς, επιχειρήσεις, ΜΜΕ ακόμη και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, αλλά και με βάση τις σύγχρονες τάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και ενημερώνονται, ο ρόλος της ενισχύεται ως ο «συνδετικός κρίκος» που μεταφέρει εσωτερικά και εξωτερικά τους στόχους της εταιρείας, τις αξίες της και τη σύνδεση αυτών με τις προτεραιότητες και ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων για την εταιρεία μερών. Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, συνομιλήσαμε με ένα από τα μάχιμα στελέχη του χώρου και δη του άκρως ανταγωνιστικού τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναζητώντας το σύγχρονο περιεχόμενο της Εταιρικής Επικοινωνίας. Η Νικόλ Ιωαννίδη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας, κάνει λόγο για ενσάρκωση του εταιρικού σκοπού, σε σχέση με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

MW: Ποιές είναι οι ιδιαίτερες προκλήσεις που προκύπτουν για τη λειτουργία της Εταιρικής Επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ανταγωνιστικό χώρο των τηλεπικοινωνιών;
Nικόλ Ιωαννίδη:
Ναι, μιλάμε για έναν κλάδο που ρυθμίζεται, έναν τομέα της οικονομίας με καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών αποτελούν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές της χώρας, τεχνολογίες που θα αλλάξουν σημαντικά τον τρόπο ζωής και εργασίας μας στο μέλλον, στο δρόμο προς μια κοινωνία υψηλών ταχυτήτων, εφαρμογών και πολλαπλών συσκευών που συνδέονται μεταξύ τους – προς μια κοινωνία των Gigabit. Οι όποιες προκλήσεις όμως στην εταιρική επικοινωνία δεν συνδέονται μόνο με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, όσο με τις εξελίξεις στην τεχνολογία αλλά και τις νέες κοινωνικές τάσεις, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία επικοινωνεί τις θέσεις της προς τα έξω, τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί συμμέτοχοι εκφράζουν τις προσδοκίες τους ή αλληλεπιδρούν με την εταιρεία, τον τρόπο ενημέρωσής τους αλλά και τα διαθέσιμα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της επικοινωνίας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα νέο τοπίο, όπου η εταιρική επικοινωνία γίνεται πολύ πιο «proactive & interactive», οφείλει να βρίσκεται κοντά στις τάσεις, να παρακολουθεί τον παλμό τις κοινωνίας, εναλλάσσοντας αντικείμενα μεταξύ του public affairs, της διαχείρισης κρίσιμων ζητημάτων, της διαχείρισης αλλαγών και εργαλεία όπως social media, influencer engagement, content marketing, ακόμη και τεχνολoγιών όπως είναι το VR.

Ειδικό βάρος για τις επιχειρήσεις σήμερα, αποκτά ο τομέας της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ποιά είναι η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζετε στη Vodafone το κομμάτι αυτό;
Έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για τη συμβολή μας στην βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε, μέσα από τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας, να λειτουργούμε ως καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη, να προωθούμε την ισότητα, να ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας και την κοινωνία. Για αυτό και μέσα από τη δραστηριότητά μας εντοπίσαμε τομείς όπου με τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες μας μπορούμε να επιφέρουμε σημαντικά οφέλη στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Οι τομείς αυτοί είναι:
- Η ισότητα και η ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών. 
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η απασχόληση των νέων. 
- Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και των πελατών μας.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, στη Vodafone πιστεύουμε ότι ισότητα των φύλων είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας επηρεάζει όλους. Έτσι, τόσο εσωτερικά στη Vodafone όσο και στις κοινωνίες όπου δρούμε, έχουμε θέσει την ενδυνάμωση των γυναικών ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πέρα από τη διάθεση τεχνολογιών κινητής επικοινωνίας που βοηθούν τις γυναίκες να αναπτύξουν δεξιότητες ή να υλοποιήσουν επιχειρηματικές ιδέες, έχουμε υιοθετήσει σημαντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των γυναικών στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ζωή. Επίσης, επενδύουμε στους νέους και προσπαθούμε να δημιουργούμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Παράλληλα δίνουμε έμφαση σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία μας – όπως είναι η υπεύθυνη ανάπτυξη δικτύου, τα αξιόπιστα προϊόντα/υπηρεσίες, η διαφάνεια/ακεραιότητα, η περιβαλλοντική αποδοτικότητα. Απαντάμε στις προσδοκίες των πελατών μας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι τα εργαλεία ελέγχου κόστους τηλεπικοινωνιών, που πρώτοι προσφέραμε στην αγορά, τα εργαλεία για την ασφαλή χρήση των smartphones και του διαδικτύου, η «εγγύηση δικτύου» μέσω της οποίας υποστηρίζουμε όσους πελάτες τυχόν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το δίκτυό τους, μεταξύ άλλων προγραμμάτων και υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να είμαστε σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα καταστήματα Vodafone προσφέρουν ό,τι πιο καινούργιο στην αγορά, βοηθούν μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που φέρνει η τεχνολογία, προσφέρουν απασχόληση στους νέους. Επιπλέον, μέσα από ένα νέο μας πρόγραμμα στηρίζουμε τοπικές οργανώσεις, συλλόγους ή συνεταιρισμούς που έχουν στο επίκεντρο τη γυναίκα. 

Μιλώντας για νέες τάσεις και εξελίξεις, η θεωρία αναδεικνύει σήμερα τομείς όπως Big Data & Automated PR, Social Media & Influencers. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον στον τομέα σας;
Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα διαθέσιμα εργαλεία αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε ή ενημερωνόμαστε ως πολίτες, καταναλωτές, επιχειρήσεις αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και λειτουργούμε ως επαγγελματίες της επικοινωνίας. Στην εποχή των «fake news» η σωστή, ολοκληρωμένη, έγκαιρη και επίκαιρη ενημέρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, οπότε η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα ΜΜΕ και η διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης, η αξιοποίηση ειδικών μελετών ή η συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη ενός θέματος, αναδεικνύονται σε χρήσιμες τακτικές.

Επίσης, σε έναν κόσμο όπου οι καταναλωτές εμπιστεύονται περισσότερο τους peers, τον στενό τους κύκλο ή ανθρώπους «σαν και αυτούς» και αναζητούν στοιχεία πρωτίστως στο διαδίκτυο, η διαχείριση της εταιρικής φήμης απαιτεί μια πολυσύνθετη προσπάθεια και ομάδα για την σωστή παρακολούθηση και διαχείριση των media, των social media, των online reviews και άλλων ratings που διαμορφώνουν εικόνα για μια εταιρεία ή προϊόν. Παράλληλα, νέα εργαλεία όπως video/mobile video, influencer και content marketing προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες αρκεί η επικοινωνία να γίνεται με τρόπο αυθεντικό, ειλικρινή, λαμβάνοντας υπόψη την οπτική και τα θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό στο οποίο κάθε φορά απευθύνεται. 

Πίσω από κάθε λειτουργία, βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι. Πως οργανώνεται σήμερα η ομάδα Εταιρικής Επικοινωνίας της Vodafone και ποιά είναι τα skills που θέλετε ιδανικά να ενσωματώνει;
Η ομάδα της εταιρικής επικοινωνίας καλείται να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ εταιρείας και όλων των διαφορετικών stakeholders που ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από αυτήν. Η προσέγγιση είναι πλέον πιο ανθρωποκεντρική, με πιο έντονες κοινωνικές διαστάσεις, καθώς και πιο πολυσήμαντη, διαδραστική. Στη Vodafone η ομάδα εταιρικής επικοινωνίας έχει προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων, με κοινό χαρακτηριστικό τη θετική μας στάση απέναντι στις προκλήσεις, τη διάθεση για καινοτομία και την ομαδικότητα. Καλούμαστε να συνεργαστούμε με πολλές και πολύ διαφορετικές ομάδες, ενώ ανήκουμε στην ευρύτερη ομάδα του External Affairs που χειρίζεται τα κανονιστικά, νομικά και άλλα εξειδικευμένα εταιρικά θέματα.

Είμαστε διαρκώς «alert» και σε ετοιμότητα, σε έναν κλάδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σε ένα τομέα που στις μέρες μας απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση του ευρύτερου περιβάλλοντος, ώστε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές, να προβλέπουμε και να αξιοποιούμε νέες τάσεις και να μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Έχουμε έμπειρα στελέχη που κατανοούν την εταιρική και την brand επικοινωνία, στην εταιρική υπευθυνότητα, συνδυάζουν τη δημιουργική με τη στρατηγική σκέψη, έχουν τεχνολογικές δεξιότητες, διψούν για πρωτότυπες και φρέσκες ιδέες. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να συνθέσουμε μια δυνατή ομάδα με διαφορετικές προσωπικότητες και backgrounds, που λειτουργούν απόλυτα συμπληρωματικά, γιατί πιστεύουμε ότι οι πιο επιτυχημένες ομάδες είναι εκείνες που απαρτίζονται από ανθρώπους, που κάθε ένας θα φέρει μία άλλη ματιά, μία διαφορετική ιδέα και προσέγγιση.

Θα μπορούσαμε να κλείσουμε με την αναφορά σας σε ένα παράδειγμα ως best practice για την Εταιρική Επικοινωνία της Vodafone;
Νωρίτερα ανέφερα ότι η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Vodafone. Φέτος λοιπόν, με αποκορύφωμα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ξεκίνησε στη Vodafone μια ολοκληρωμένη καμπάνια με στόχο να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία ενδυναμώνει τη γυναίκα, τόσο ως εργοδότης, όσο και με τα προϊόντα ή τις τεχνολογίες που διαθέτει. Με μήνυμα «#ConnectedSheCan», ξεκίνησε μια εκστρατεία για την ανάδειξη success stories γυναικών που έχουν αλλάξει τη ζωή τους με τη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας, καθώς και ενημέρωσης σχετικά με το νέο πρόγραμμα Reconnect της Vodafone που στοχεύει να προσφέρει σε γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους για να κάνουν οικογένεια, τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε θέση μεσαίου ή ανώτερου στελέχους στην Vodafone. Για την ανάδειξη του θέματος και την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας, αξιοποιήθηκαν στοιχεία της KPMG σχετικά με τα οφέλη για τις επιχειρήσεις της επαναφοράς στην εργασία γυναικών που άφησαν την καριέρα τους.

Η καμπάνια ήταν πολυδιάστατη και ενέπλεξε διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, όπως HR, brand marketing, online enterprise business, consumer business, corporate affairs, σε πολλαπλές ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της εταιρείας. Αναπτύχθηκε ειδικό microsite στο Vodafone.gr, έγινε επικοινωνία στα social media με μηνύματα ευαισθητοποίησης για αξιοποίηση του badge #connectedshecan και διαγωνισμός για το ευρύ κοινό, ενώ επίσης επικοινωνήθηκε call to action για συμμετοχή στο πρόγραμμα Reconnect της Vodafone. Η καμπάνια υποστηρίχθηκε με ραδιοφωνικά μηνύματα, digital screens και προωθητικές ενέργειες στα μεγαλύτερα Vodafone shops, καμπάνια ενημέρωσης πελατών με SMS, ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες του CEO σε συνέδρια και πρόγραμμα συνεντεύξεων σχετικά με τις πολιτικές της Vodafone για την ενδυνάμωση των γυναικών. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα στις τοπικές κοινωνίες για τη στήριξη φορέων με επίκεντρο τη γυναίκα.

Παράλληλα, για τους εργαζόμενους της εταιρείας, διοργανώθηκε webinar με τη συμμετοχή του global CEO και στελεχών από τον Όμιλο Vodafone σε διαφορετικές αγορές, φιλοξενήθηκαν κορίτσια από τεχνολογικές σχολές ελληνικών πανεπιστημίων σε μια ειδική career day στη Vodafone Ελλάδας, οργανώθηκαν ενημερωτικές ομιλίες από επιτυχημένες γυναίκες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, καθώς και standup comedy και άλλες δραστηριότητες με αφορμή την ημέρα της γυναίκας.

Η καμπάνια αυτή αποτέλεσε συνέχεια της ανακοίνωσης πριν από 2 χρόνια της νέας πολιτικής μητρότητας που εφαρμόζει η Vodafone σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας στις εργαζόμενες μητέρες 16 επιπλέον εβδομάδες αμειβόμενης άδειας λοχείας, πλέον της προβλεπόμενης στη νομοθεσία. Η προσήλωση της Vodafone στην ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί πραγματικά μια ισχυρή δέσμευση της εταιρείας που τη διαφοροποιεί σημαντικά σε διεθνές επίπεδο, ενώ μας κάνει όλους και εμένα προσωπικά, ιδιαίτερα υπερήφανους που εργαζόμαστε σε αυτήν εταιρεία.

Δίκτυο μεγιστοποίησης αξίας
Προσδοκία της εταιρείας είναι να συμβάλει με τις τεχνολογίες της στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο και στην προαγωγή μιας καλύτερης ζωής σήμερα. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στις σχέσεις που αναπτύσσει η Vodafone με όλους τους κοινωνικούς της συμμετόχους. Λειτουργούμε με διαφάνεια και μιλάμε ανοιχτά για θέματα που αφορούν στην εταιρεία μας ή απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Οδηγούμε την αγορά μπροστά με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Παίρνουμε ενεργό θέση για την ισότητα και τη διαφορετικότητα. Φροντίζουμε να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι θα έχουν ίσες ευκαιρίες, θα βρουν στήριξη για την καριέρα και την προσωπική τους ζωή.

Προσπαθούμε μέσα από τις δραστηριότητες μας, τα καταστήματα Vodafone ανά την Ελλάδα, να είμαστε σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες. Μαζί λοιπόν με τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε, αναπτύσσουμε ένα «δίκτυο» που μεγιστοποιεί την αξία που η Vodafone παράγει στη χώρα. Μέσα από διαρκείς επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας, την υποστήριξη μέσω του Ιδρύματος Vodafone της ελληνικής κοινωνίας.

Highlights
- Από τα public affairs, έως τη διαχείριση κρίσεων, η Εταιρική Επικοινωνία εναλλάσσει σήμερα πολλά διαφορετικά αντικείμενα
- Έχουμε θέσει την ενδυνάμωση των γυναικών ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
- Θέλουμε να είμαστε σημείο αναφοράς στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
- Τα νέα εργαλεία όπως video, influencer και content marketing προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες, αρκεί η επικοινωνία να γίνεται με τρόπο αυθεντικό και ειλικρινή  
- Η ομάδα της εταιρικής επικοινωνίας καλείται να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της εταιρείας και όλων των διαφορετικών stakeholders
- Πιστεύουμε ότι οι πιο επιτυχημένες ομάδες είναι εκείνες που απαρτίζονται από διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά

Marketing Week (T. 1512)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Marketing Week Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

Προτεινόμενες ειδήσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Industries

Τρόφιμα - Ποτά

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

Δημόσιος Τομέας

Retail

©2019 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778